جدید اچار سیبک زن طبق 405

آچار سیبک زن طبق 405

( MCH1074 )

آچار  سیبک زیر طبق برای باز و بست سیبک زیر طبق خودروهای پژو 405 سمند .پرشیا کاربرد دارد.آچاری محکم و بادوام می باشد

71,500 تومان

بکس مخصوص جهت بازو بست آسان سیبک زیرکمک پژو 405 – سمند – پارس توسط بکس بادی

ساختار بکس طوری میباشد که کاملا در شیار های سیبک قفل شده و سیبک کاملا ذاخل بکس قرار می گیرد و عمل

باز و بست سیبک به آسانی صورت می گیرد.

برچسب ها