• ظرفیت جک:20تن شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکمحداقل ارتفاع: 24 سانتی مترحداکثر ارتفاع: 40 سانتی مترمیزان تنظیم ارتفاع: 23.5 سانتی متروزن:9.300کیلو گرم

  1,450,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت جک:10تن شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکمحداقل ارتفاع: 22 سانتی مترحداکثر ارتفاع: 35 سانتی مترمیزان تنظیم ارتفاع: 20 سانتی متروزن:3.800

  980,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت جک:20تن شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکمحداقل ارتفاع: 24 سانتی مترحداکثر ارتفاع: 40 سانتی مترمیزان تنظیم ارتفاع: 23.5 سانتی متررنگ بدنه نارنجی یا آبی خواهد بود

  760,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت جک:5.5 تن شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکمارتفاع در حالت بسته:‌ 165 ميلی مترارتفاع پيستونها در حالت باز: 170 ميلی مترحداکثر ارتفاع: 335 ميلی متر

  740,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم و مستحکمحداقل ارتفاع: 20 سانتی مترحداکثر ارتفاع: 33 سانتی مترمیزان تنظیم ارتفاع: 15 سانتی متربلندی پیچ : 5 سانتی متر

  530,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت جک:5 تن شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکمحداقل ارتفاع: 22 سانتی مترحداکثر ارتفاع: 34 سانتی مترمیزان تنظیم ارتفاع: 19 سانتی متروزن: 3.6 کیلو گرم

  460,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت جک:6تن شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکمحداقل ارتفاع: 20 سانتی مترحداکثر ارتفاع: 33.5 سانتی مترمیزان تنظیم ارتفاع: 19 سانتی متر

  379,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت جک:3 تن شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکمحداقل ارتفاع: 20 سانتی مترحداکثر ارتفاع: 33.5 سانتی مترمیزان تنظیم ارتفاع: 19 سانتی متروزن: 3 کیلو گرم

  360,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت جک:4 تن شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکم

  349,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت جک:3 تن شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکمحداقل ارتفاع: 20 سانتی مترحداکثر ارتفاع: 33.5 سانتی مترمیزان تنظیم ارتفاع: 19 سانتی متروزن: 2.5 کیلو گرم

  330,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت جک:2 تن شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکمحداقل ارتفاع: 20 سانتی مترحداکثر ارتفاع: 33.5 سانتی مترمیزان تنظیم ارتفاع: 19 سانتی متروزن: 3 کیلو گرم

  299,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر اطمینان برای بار اضافیبدنه فولادی مقاوم ومستحکمحداقل ارتفاع: 15 سانتی مترحداکثر ارتفاع: 24 سانتی مترمیزان تنظیم ارتفاع: 10 سانتی متر

  229,000 تومان 240,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف