• وزنه‌ها از مس خالص و به روش آهنگری (فورج) تولید می‌شوند. دو انتهای وزنه‌ها پرداخت شده و سنگ می‌خورند. دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند. مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 11907 تولید می‌شود. دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می‌باشد. طول دسته 360 میلیمتر وزن با دسته 1225 گرم

  499,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • وزنه‌ها از مس خالص و به روش آهنگری (فورج) تولید می‌شوند. دو انتهای وزنه‌ها پرداخت شده و سنگ می‌خورند. دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند. مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 11907 تولید می‌شود. دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می‌باشد. طول دسته 320 میلیمتر وزن 630 گرم

  330,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری فورج ساخته شده استدو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار گرفته استدسته ها فولادی و دارای پوشش کروم بوده و پولیش می شوندانتهای دسته ها دارای پوشش پلاستیکی بوده که سهولت کار و ایمنی کاربر را فراهم می کندمطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8121 تولید می شوندوزن سری چکش: 365 گرم (13 انس)وزن سری...

  176,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • استفاده از اپوکسی رزین به منظور پوشش درزهای بین دسته و سر چکش به منظور افزایش مقاومت در اتصال اجزا چکش استفاده از کوه جهت تثبیت سرچکش بر روی دسته به منظور جلوگیری از جدا شدن سرچکش حین کار استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده ساخته شده از آلیاژ فلز مخصوص فورج شدهدارای طراحی انحصاری دسته و سرچکش ساخت ایران

  176,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دارای وزنه‌های ساخته شده از فولاد کربنی به روش آهنگریسنگ‌زنی و پرداخت دو انتهای وزنه‌هادسته‌ی لاک خورده از چوب زبان گنجشکتولید شده مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8118ابعاد :280 میلیمتروزن:2300 گرم

  165,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • استفاده از اپوکسی رزین به منظور پوشش درزهای بین دسته و سر چکش به منظور افزایش مقاومت در اتصال اجزا چکش استفاده از کوه جهت تثبیت سرچکش بر روی دسته به منظور جلوگیری از جدا شدن سرچکش حین کار استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده ساخته شده از آلیاژ فلز مخصوص فورج شدهدارای طراحی انحصاری دسته و سرچکش ساخت ایران

  154,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • استفاده از اپوکسی رزین به منظور پوشش درزهای بین دسته و سر چکش به منظور افزایش مقاومت در اتصال اجزا چکش استفاده از کوه جهت تثبیت سرچکش بر روی دسته به منظور جلوگیری از جدا شدن سرچکش حین کار استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده ساخته شده از آلیاژ فلز مخصوص فورج شدهدارای طراحی انحصاری دسته و سرچکش ساخت ایران

  133,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ابعاد:320x140x20 سانتی‌متروزن:500 گرمساخت : ایران ویژگی‌های چکش:سری فولادیجنس دسته : چوبی 

  125,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دارای وزنه های ساخته شده از جنس فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج)سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌هادارای دسته‌ی لاک‌خورده و ساخته شده از جنس چوب زبان گنجشکمطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121طول :350 میلی متروزن: 950 گرمدارای سطح مقطع مربع

  89,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • استفاده از اپوکسی رزین به منظور پوشش درزهای بین دسته و سر چکش به منظور افزایش مقاومت در اتصال اجزا چکش استفاده از کوه جهت تثبیت سرچکش بر روی دسته به منظور جلوگیری از جدا شدن سرچکش حین کار استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده ساخته شده از آلیاژ فلز مخصوص فورج شدهدارای طراحی انحصاری دسته و سرچکش ساخت ایران

  86,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دارای وزنه های ساخته شده از جنس فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج)سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌هادارای دسته‌ی لاک‌خورده و ساخته شده از جنس چوب زبان گنجشکمطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121طول :320 میلی متروزن :625 گرمدارای سطح مقطع مربع

  79,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • با استفاده از این چکش میتوانید بدون آسیب رساندن به پیستون.پیستون خودرو را در سیلندر قرار داد. طراحی: ارگومنیکجنس:تفلون مقاومبسیار مقاوم در برار ضربهقطر چکش : 40 میلی متر

  77,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • استفاده از اپوکسی رزین به منظور پوشش درزهای بین دسته و سر چکش به منظور افزایش مقاومت در اتصال اجزا چکش استفاده از کوه جهت تثبیت سرچکش بر روی دسته به منظور جلوگیری از جدا شدن سرچکش حین کار استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده ساخته شده از آلیاژ فلز مخصوص فورج شدهدارای طراحی انحصاری دسته و سرچکش ساخت ایران

  75,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • با استفاده از این چکش میتوانید بدون آسیب رساندن به پیستون.پیستون خودرو را در سیلندر قرار داد. طراحی: ارگومنیکجنس:تفلون مقاومبسیار مقاوم در برار ضربهقطر چکش : 35 میلی متر

  68,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دارای وزنه های ساخته شده از جنس فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج)سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌هادارای دسته‌ی لاک‌خورده و ساخته شده از جنس چوب زبان گنجشکمطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121طول دسته :300 میلی متروزن :375 گرمدارای سطح مقطع مربع

  66,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دارای وزنه های ساخته شده از جنس فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج)سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌هادارای دسته‌ی لاک‌خورده و ساخته شده از جنس چوب زبان گنجشکمطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121طول :280 میلی متروزن :250 گرمدارای سطح مقطع مربع

  56,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • با استفاده از این چکش میتوانید بدون آسیب رساندن به پیستون.پیستون خودرو را در سیلندر قرار داد. طراحی: ارگومنیکجنس:تفلون مقاومبسیار مقاوم در برار ضربهقطر چکش : 30 میلی متر

  54,000 تومان 58,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دارای وزنه های ساخته شده از جنس فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج)سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌هادارای دسته‌ی لاک‌خورده و ساخته شده از جنس چوب زبان گنجشکمطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121طول :260 میلی متروزن با دسته : 125 گرمدارای سطح مقطع مربع

  49,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • با استفاده از این چکش میتوانید بدون آسیب رساندن به پیستون.پیستون خودرو را در سیلندر قرار داد. طراحی: ارگومنیکجنس:تفلون مقاومبسیار مقاوم در برار ضربهقطر چکش : 25 میلی متر

  45,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • با استفاده از این چکش میتوانید بدون اسیب رساندن به پیستون.پیستون خودور را در سیلندر قرارا داد. وزن: 360 گرمساخت :چینجنس دسته:پلاستیکدر رنگهای مختلف ارسال خواهد شد.بسیار مقاوم در برار ضربه

  34,000 تومان 38,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف