نرم افزار نقشه سیم کشی پورشه کایمن (کیمن) Cayman Wiring Diagram

( MCH1182 )

راهنمای تعمیرات الکترونیکی و نقشه های سیم کشی پورشه کیمن مشتمل بر دیاگرام های سیم کشی ، سوکت ها و موقعیت قرار گیری یونیت ها بر روی خودرو میباشد.

برای مدل های Cayman (987) از سال 2006 تا 2012

Cayman (981) از سال 2013 تا 2016

718 Cayman (982) فقط مدل 2017

100,000 تومان

این نرم افزار قابلیت نصب بر روی سیستم عمل ویندوز را دارد و قابلیت پرینت از نقشه و با تمامی جزئیات را دارا میباشد.

برچسب ها