راهنمای تعمیرات نیسان تیانا NISSAN TEANA

( MCH451 )

فایل های راهنمایی برای تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی خودروی نیسان تیانا شامل تمامی دستور العمل های تعمیرات و عیب یابی مکانیکی (باز، بست- موتور،گیربکس،بدنه،تعلیق و...) والکترونیکی (تجهیزات ،یونیت ها و نقشه های سیم کشی) میباشد.

راهنمای دانلود فایل نیسان تیانا سایپا بعد از خرید (کلیک کنید)

20,000 تومان

این فایلها را میتوان به بخش های زیر دسته بندی کرد :
- راهنمای تعمیرات تجهیزات الکتریکی
- راهنمای عیب یابی و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی
- تعمیرات مکانیکی ، موتور ، گیربکس ، تعلیق


دسته بندی فایل های موجود :

1-Transaxle and Transmission
2-Exhaust System
3-Road Wheels and Tires
4-Rear Suspension
5-Rear Axle
6-Steering System
7-Steering Control System
8-Brake System
9-Brake Control System
10-Parking Brake System
11-Engine Control System
12-Starting System
13-SRS Airbag
14-SRS Airbag Control System
15-Seat Belt
16-Seat Belt Control System
17-Engine Lubrication System
18-Engine Cooling System
19-Accelerator Control System
20-Fule System
21-Front Axle
22-Front Suspension
23-Instrument Panel
24-Power Window Control System
25-Door and Lock
26-Security Control System
27-Heater and Air conditioning System
28-Heater and Air conditioning control System
29-Ventilation System
30-Body Repair
31-Seat
32-Interior
33-Automatic Drive Positioner
34-Exterior
35-Glass and Window System
36-Charging System
37-Power Supply, Ground and Circuit elements
38-Exterior Lighting System
39-Interior Lighting System
40-Defogger
41-Power Control System
42-Power Outlet
43-Wiper and Washer
44-Body Control System
45-LAN System
46-Horn
47-Mirrors
48-Audio, Visual and Navigation System
49-Meter, Warning lamp and Indicator
50-Warning Chime System
51-General Information
52-Maintenance
53-اطلاعيه فني تينا - مشخصات مايعات و روانكارها
54-اطلاعيه فني تينا- سرويس هاي ادواري
55-اطلاعيه فني تينا - عمليات سرويس اوليه
56-اطلاعيه فني گروه نيسان - سريال روانكارهاي تحت پوشش شبكه
57-Engine Mechanical Section 1
58-Engine Mechanical Section 2
59-Engine Mechanical Section 3
61-اطلاعيه فني عمومي - معرفي بخش مستندات فني سيستم جامع فني و مهندسي (SAIPA SERVICE)
62-راهنماي تعميرات سيستم خنك كاري موتور خودرو نيسان تينا
63-راهنماي تعميرات سيستم روغن كاري موتور خودرو نيسان تينا
64-راهنماي تعميرات سيستم سوخت رساني خودرو نيسان تينا
65-راهنماي تعميرات سيستم تعليق جلو خودرو نيسان تينا
66-راهنماي تعميرات سيستم شارژ خودرو نيسان تينا
67-راهنماي تعميرات سيستم كنترل تجهيزات داخل اتاق خودرو نيسان تينا
68-راهنماي تعميرات سيستم روشنايي داخلي خودرو نيسان تينا
69-راهنماي تعميرات تزئينات داخلي خودرو نيسان تينا
70-راهنماي تعميرات تزئينات خارجي خودرو نيسان تينا
71-راهنماي تعميرات اكسل عقب خودرو نيسان تينا
72-راهنماي تعميرات رينگ و لاستيك خودرو نيسان تينا
73-راهنماي تعميرات سيستم فرمان خودرو نيسان تينا
74-راهنماي تعميرات سيستم كنترل تجهيزات الكتريكي خودرو نيسان تينا
75-راهنماي تعميرات سيستم كنترل شيشه بالابر برقي خودرو نيسان تينا
76-راهنماي تعميرات سيستم كنترل كيسه هواي خودرو نيسان تينا
77-راهنماي تعميرات سيستم برف پاك كن و شيشه شوي خودرو نيسان تينا
78-راهنماي تعميرات سيستم تهويه هواي خودرو نيسان تينا
79-راهنماي تعميرات سقف (سانروف) خودرو نيسان تينا
80-راهنماي تعميرات صندلي خودرو نيسان تينا
81-راهنماي تعميرات سيستم اگزوز خودرو نيسان تينا
82-راهنماي تعميرات اكسل جلو خودرو نيسان تينا
83-راهنماي تعميرات سيستم كنترل فرمان خودرو نيسان تينا
84-راهنماي تعميرات سيستم ترمز خودرو نيسان تينا
85-راهنماي تعميرات سيستم كنترل ترمز خودرو نيسان تينا
86-راهنماي تعميرات سيستم ترمز دستي خودرو نيسان تينا
87-راهنماي تعميرات سيستم استارت خودرو نيسان تينا
88-راهنماي تعميرات سيستم گرمكن شيشه ها و بخار زدايي خودرو نيسان تينا
89-راهنماي تعميرات داشبورد و صفحه نشانگرهاي خودرو نيسان تينا
90-راهنماي تعميرات سيستم مولتي پلكس (شبكه) خودرو نيسان تينا
91-راهنماي تعميرات بوق خودرو نيسان تينا
92-راهنماي تعميرات سيستم كيسه هواي خودرو نيسان تينا
93-راهنماي تعميرات سيستم تهويه مطبوع و گرمايش خودرو نيسان تينا
94-راهنماي تعميرات سيستم كنترل تهويه مطبوع و گرمايش خودرو نيسان تينا
95-راهنماي تعميرات بدنه خودرو نيسان تينا
96-راهنماي تعميرات آينه هاي خودرو نيسان تينا
97-راهنماي تعميرات شيشه و پنجره هاي خودرو نيسان تينا
98-راهنماي تعميرات سيستم كنترل گاز در خودرو نيسان تينا
99-راهنماي تعميرات سيستم انتقال قدرت خودرو نيسان تينا
100-راهنماي تعميرات سيستم منبع تغذيه خودرو نيسان تينا
101-راهنماي تعميرات سيستم كنترل امنيت در خودرو نيسان تينا
102-راهنماي تعميرات سيستم خروجي برق در خودرو نيسان تينا
103-راهنماي تعميرات سيستم هشدارهاي صوتي خودرو نيسان تينا
104-راهنماي تعميرات صفحه نشانگرها و چراغ هاي اخطار خودرو نيسان تينا
105-راهنماي تعميرات سيستم ضد سرقت، درب ها و قفل هاي خودرو نيسان تينا
106-راهنماي تعميرات سيستم روشنايي بيروني خودرو نيسان تينا
107-راهنماي تعميرات كمربندهاي ايمني خودرو نيسان تينا
108-راهنماي تعميرات سيستم كنترل كمربندهاي ايمني خودرو نيسان تينا
109-راهنماي تعميرات و نگهداري و سرويس هاي ادواري خودرو نيسان تيانا
110-راهنماي تعميرات موتور خودرو نيسان تينا
111-راهنماي تعميرات سيستم تعليق عقب خودرو نيسان تيانا
112-راهنماي تعميرات اطلاعات عمومي خودرو نيسان تينا
113-اطلاعيه فني (عمومي)- معرفي تركمتر و تركرنچ
114-اطلاعيه فني عدم ثبت قطعه در پذيرش و خطاي ضريب مصرف- كليه خودروها
115-نحوه استفاده از مستندات فني، پارت كاتالوگ و زمان استاندارد تعميرات(TM) در پورتال مهندسي
116-اطلاعيه فني كليه خودروها- مشخصات روانکارهاي خودروهاي تحت پوشش
117-راهنماي اطلاعيه فني تمامي خودروها- دقت در انتخاب قطعات بر مبناي مدل خودرو و توجه به روابط جايگزيني
118-اطلاعيه فني کليه خودروهاي گروه سايپا- اعلام تجهيزات الزامي مرتبط با دستورالعمل شرکت بازرسي کيفيت (ISQI)

برچسب ها