ارسال

تمامی سفارشات ما در همان روز پردازش و جهت هماهنگی با مشتری تماس و سپس از طریق بستر های ارسال مانند (پست ، TPX ، تیپاکس و ... ) برای مشتریان عزیز بصورت پسکرایه ارسال خواهد شد.

زمان ارسال بستگی به فاصله مکانی ما از شما متغییر(بین یک الی دو روز)خواهد بود.