جدید فایل ریمپ ایرانخودرو SST بدون فلش با کالیبراسیون

فایل ریمپ ایرانخودرو SST بدون فلش با کالیبراسیون

( MCH953 )

این فایل ، فایل ریمپ ایرانخودرو SST بدون فلش با کالیبراسیون میباشد .

شما میتوانيد اين دامپ را با استفاده از پروگرامر TNM5000a توسط کابل OBD2 بدون نیاز به باز کردن ایسیو از روی خودرو يا توسط دستگاه‌های پروگرامر و یا از طریق Jtag با باز کردن ایسیو روی آن بارگذاری کنید.

آموزش تصویری دانلود فایل بعد از خرید  (کلیک کنید)

10,000 تومان

موجود

برچسب ها