جدید فایل ریمپ سمند ef7 قدیم بدون شبکه

فایل ریمپ سمند ef7 قدیم بدون شبکه

( MCH957 )

این فایل ، فایل ریمپ سمند ef7 قدیم بدون شبکه میباشد .

شما میتوانيد اين دامپ را با استفاده از پروگرامر TNM5000a توسط کابل OBD2 بدون نیاز به باز کردن ایسیو از روی خودرو يا توسط دستگاه‌های پروگرامر و یا از طریق Jtag با باز کردن ایسیو روی آن بارگذاری کنید.

آموزش تصویری دانلود فایل بعد از خرید  (کلیک کنید)

10,000 تومان

موجود