جدید فایل ریمپ پراید با ایسیو زیمنس CI4

فایل ریمپ پراید با ایسیو زیمنس CI4

( MCH814 )

این فایل ، فایل ریمپ پراید با ایسیو زیمنس CI1 میباشد .

شما میتوانيد اين دامپ را با استفاده از پروگرامر TNM5000a توسط کابل OBD2 بدون نیاز به باز کردن ایسیو از روی خودرو يا توسط دستگاه‌های پروگرامر و یا از طریق Jtag با باز کردن ایسیو روی آن بارگذاری کنید.

آموزش تصویری دانلود فایل بعد از خرید  (کلیک کنید)

1,000 تومان

موجود

برچسب ها