جدید فایل ریمپ پراید SST بدون فلش با شماره کالیبره

فایل ریمپ پراید SST بدون فلش با شماره کالیبره

( MCH950 )

این فایل ، فایل ریمپ پراید SST بدون فلش با شماره کالیبره میباشد .

شما میتوانيد اين دامپ را با استفاده از پروگرامر TNM5000a توسط کابل OBD2 بدون نیاز به باز کردن ایسیو از روی خودرو يا توسط دستگاه‌های پروگرامر و یا از طریق Jtag با باز کردن ایسیو روی آن بارگذاری کنید.

آموزش تصویری دانلود فایل بعد از خرید  (کلیک کنید)

10,000 تومان

موجود

برچسب ها