جدید آچار چرخ دنده سر میل لنگ درار وجازن EF7

آچار چرخ دنده درار و جازن میل لنگ سمند EF7

( MCH1085 )

این آچار ابزاریست برای درآوردن و جازن زدن چزخ دنده میلنگ موتور ای اف سون میباشد.

کارایی آسان

دوام بالا

ساخت ایران

220,000 تومان

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

این ابزار دو تکه بود و یکی از آنها برای جاز زدن و دیگری برای درآوردن استفاده میشود.

برچسب ها