جدید ابزار مخصوص تنظیم تایم مزدا 3

ابزار مخصوص تنظیم تایم مزدا 3

( MCH764 )

ابزار تایم وسیله ای هست برای تعویض صحیح تسمه تایم و حفظ متقا (همان موقعیت قرارگیری میل لنگ و میل سوپاپ) میباشد.

کیفیت بالا

استهلاک کم

سازگاری کامل با خودرو

130,000 تومان

موجود

این وسیله دارای کیفیت بالا و چفت شوندگی کامل با قطعات خودرو مربوطه میباشد.

برچسب ها