جدید کمپرس سنج موتور TOPE X

کمپرس سنج موتور TOPE X

( MCH1079 )

.

با استفاده از دستگاه کمپرس سنج میتوانید فشار موجود در هر سیلندر را اندازه گیری کرد با این عمل شما عیب هزیک از سیلندر ها را به راحتی پیدا کرده و میتوانید نسبت به رفع آن اقدام کنید.

کیفیت بالا

راحتی استفاده

.تایوانی

649,000 تومان

برچسب ها