انبر قفلی (انبر فشاری) هنس 10 اینچی

( MCH1391 )

انبر قفلي انبری است که فاصله بين دو فک آن با کمک پيچی که در انتها قرار دارد تغيير داده ميشود .انبر قفلی توسن در گرفتن قطعه و بازکردن پيچی که سر آن‌ خراب است کاربرد دارد.
 پوشش نيکلی روی انبر قفلی
ساخت تايوان
دسته فلزی

140,000 تومان

مشخصات فنی:

دسته: فلزی

بدنه : کروم _مولیبیدن

برای افزایش استحکام و سختی موضوعی عملیات حرارتی روی فک ها اعمال شده است.

ساخت کشور :تایوان

برچسب ها