جدید فایل نقشه های سیم کشی و دیاگرام های هیدرولیک دوسان سری DOOSAN SOLAR

فایل نقشه های سیم کشی و دیاگرام های هیدرولیک دوسان سری DOOSAN SOLAR

( MCH557 )

این فایل ها شامل نقشه های سیم کشی و دیاگرام هیدرولیکی (مسیری عبوری شلنگ های روغن ) بر روی ماشین آلات دوو دوسان میباشد .

بعد از پرداخت لینک دانلود را از قسمت تاریخچه سفارشات بخش جزئیات میتوانید دریافت کنید.

100,000 تومان

موجود

مدل های در بر گیرنده :

نقشه هاي برق:

<!--StartFragment -->

Solar 010

Solar 015

Solar 015 PLUS (S/N 1001 thru 1157, 20001 thru 20065)

Solar 015 PLUS (S/N 20066 thru 30000)

Solar 015 PLUS / Solar 018-VT (S/N 30001 and Up)

Solar 030 / 035

Solar 030Plus / 035

Solar 055

Solar 055-V PLUS (S/N 1001 thru 1200, 31201 thru 32135)

Solar 055-V PLUS (S/N 32136 and Up)

Solar 055W-V PLUS

Solar 075-V (S/N 1001 thru 1153)

Solar 075-V (S/N 1154 thru 1645)

Solar 75-V (S/N 1646 and Up)

Solar 130LC-V

Solar 130W-V

Solar 140LC-V (S/N 1001 thru 1094)

Solar 140LC-V (S/N 1095 and Up)

Solar 140W-V / 160W-V

Solar 170LC-V

Solar 170W-V

Solar 175LC-V

Solar 180W-V (S/N 1001 thru 1099)

Solar 180W-V (S/N 1100 and Up)

Solar 200W-V

Solar 210W-V (S/N 1001 thru 1409)

Solar 210W-V (S/N 1410 and Up)

Solar 220LC-V (S/N 1001 thru 2441)

Solar 220LC-V (S/N 2442 and Up)

Solar 220LL

Solar 225LC-V (S/N 1001 thru 1299)

Solar 225LC-V (S/N 1300 and Up)

Solar 225LL

Solar 225NLC-V (S/N 1001 thru 1103)

Solar 225NLC-V (S/N 1104 and Up)

Solar 250LC-V

Solar 255LC-V (S/N 1001 thru 1204)

Solar 255LC-V (S/N 1205 and Up)

Solar 290LC-V (S/N 1001 thru 2153)

Solar 290LC-V (S/N 2154 and Up)

Solar 290LL

Solar 300LC-V (S/N 1001 thru 2429)

Solar 300LC-V (S/N 2430 and Up)

Solar 300LL (S/N 1001 thru 1003)

Solar 300LL (S/N 1004 and Up)

Solar 330LC-V

Solar 340LC-V (S/N 1001 thru 1339)

Solar 340LC-V (S/N 1340 and Up)

Solar 400LC-V

Solar 420LC-V (S/N 1001 thru 1162)

Solar 420LC-V (S/N 1163 and Up)

Solar 450LC-V

Solar 470LC-V / 500 LC-V (S/N 1001 thru 1304)

Solar 470LC-V / 500 LC-V (S/N 1305 and Up)

 

نقشه هاي هيدروليک:

<!--StartFragment --><!--StartFragment -->

Solar 010

Solar 015

Solar 015 PLUS (S/N 1001 thru 1157, 20001 thru 20065)

Solar 015 PLUS (S/N 20066 thru 30000)

Solar 015 PLUS (S/N 30001 and Up)

Solar 018-VT (S/N 30001 and Up)

Solar 030 PLUS

Solar 035

Solar 055 (S/N 0001 thru 0525, 10001 thru 11340)

Solar 055 (S/N 0526 and Up, 11341 and Up)

Solar 055-V PLUS (S/N 1001 thru 1200, 31201 thru 32135)

Solar 055-V PLUS (S/N 32136 and Up)

Solar 055W-V PLUS

<!--StartFragment -->

Solar 075-V (Standard) (S/N 1001 thru 1645)

Solar 075-V (Option) (S/N 1001 thru 1645)

Solar 75-V (Standard) (S/N 1646 and Up)

Solar 75-V (Optional) (S/N 1646 and Up)

Solar 130LC-V

Solar 130W-V

Solar 140LC-V

Solar 140W-V / 160W-V

Solar 170LC-V (Old Style Center Joint)

Solar 170LC-V (New Style Center Joint)

Solar 170W-V (with Standard Boom)

Solar 170W-V (with Articulated Boom)

Solar 175LC-V

Solar 180W-V (with Standard Boom)

Solar 180W-V (with Articulated Boom)

Solar 200W-V

Solar 210W-V

Solar 220LC-V

Solar 220LL

Solar 225LC-V

<!--StartFragment -->

Solar 225LL

Solar 225NLC-V

Solar 250LC-V

Solar 255LC-V

Solar 290LC-V

Solar 290LL

Solar 300LC-V

Solar 300LL (S/N 1001 thru 1003)

Solar 300LL (S/N 1004 and Up)

Solar 330LC-V

Solar 340LC-V

Solar 400LC-V

Solar 420LC-V

Solar 450LC-V (Pedal Valve with Damper)

Solar 450LC-V (with Simplified Swing Brake)

Solar 470LC-V / 500LC-V

 

 

 

نقشه های سیم کشی DOOSAN SOLAR

نقشه های سیم کشی دوسان

دیاگرام های هیدرولیک DOOSAN SOLAR

دیاگرام های هیدرولیک دوسان

برچسب ها