فایل نقشه های سیم کشی و دیاگرام های هیدرولیک دوسان سری DOOSAN DX

( MCH560 )

این فایل ها شامل نقشه های سیم کشی و دیاگرام هیدرولیکی (مسیری عبوری شلنگ های روغن ) بر روی ماشین آلات دوو دوسان میباشد .

بعد از پرداخت لینک دانلود را از قسمت تاریخچه سفارشات بخش جزئیات میتوانید دریافت کنید.

100,000 تومان

موجود

مدل های در بر گیرنده :

نقشه هاي برق:

<!--StartFragment -->

DX015 / DX018

DX027Z / DX030Z

DX035Z

DX055

DX055W

DX055W (Yanmar TNV Engine)

DX060R

DX060R (Yanmar TNV Engine)

DX080R

DX080R (Yanmar TNV Engine)

DX140LC

DX140W / DX160W

DX180LC

DX190W

DX210W

DX225LC (S/N 5001 thru 5433)

DX225LC (S/N 5434 and Up)

DX225NLC

DX255LC

DX300LL

DX300LC / DX340LC

DX420LC

DX480LC / DX520LC

 نقشه هاي هيدروليک:

<!--StartFragment -->

DX015

DX018

DX027Z

DX030Z

DX035Z

DX055

DX055W

<!--StartFragment -->

DX060R

DX080R

DX140LC

DX140W / DX160W

DX180LC

DX190W

DX210W (4-INDI)

DX210W (Mono and Articulated)

DX225LC (S/N 5001 thru 5433)

DX225LC (S/N 5434 and Up)

DX225NLC

DX255LC

DX300LC

DX300LL

DX340LC

DX420LC

DX480LC / DX520LC

برچسب ها