فایل ریمپ پراید با ایسیو زیمنس CI1

( MCH674 )

این فایل ، فایل فایل ریمپ پراید با ایسیو زیمنس CI1 میباشد .

شما میتوانيد اين دامپ را با استفاده از پروگرامر TNM5000a توسط کابل OBD2 بدون نیاز به باز کردن ایسیو از روی خودرو يا توسط دستگاه‌های پروگرامر و یا از طریق Jtag با باز کردن ایسیو روی آن بارگذاری کنید.

فایل کاملا تست شده میباشد.

آموزش تصویری دانلود فایل بعد از خرید  (کلیک کنید)

1,000 تومان

آنچه در این ریمپ تغییر خواهد کرد:

1- افزایش مقدار پاشش سوخت

2- مقدار آوانس جرقه

3- افزایش شتاب


برچسب ها