برنامه کاهش دمای فن ایسیو 206

( MCH675 )

ایسیو های والئو ، ساژم و بوش که بر روی خودرو 206 نصب شده اند ، بخاطر شرایط اب هوایی اروپا دمای فن آنها روی 97 درجه تنظیم شده است ، اما در ایران بخاطر گرمسیری بودن اکثر مناطق ایران این دما باعث آسیب های جدی به موتور میشود که باعث سوختن واشر سر سیلندر و سایر آسیب ها به موتور میشود.

این فایل ها دمای فعال شدن دور کند فن 206 را از 97 به 88 درجه کاهش میدهد و باعث بالا رفتن عمر قطعات موتور میشود.

399,000 تومان

این برنامه بر روی  ساسات نمودن خودرو در هوای سرد تاثیر نمی گذارد.

این فایلها ایسیو های زیر را پشتیبانی میکند:

  • 206 TU2 VALEO J34P ST10F273  2O2
  • 206 TU2 VALEO J34P ST10F273 1O2
  • 206 TU2 S2000-PL4 ST10F273
  • 206 TU2 S2000-3F AM29F200BB 
  • 206 TU2 S2000-3E AM29F200BB 
  • 206 TU1 S2000-35 AM29F200BB
  • 206 Bosch ME7.4.5 plastiki 9664060080
  • 206 Bosch ME7.4.5 felezi 9667372080
  • 206 Bosch ME7.4.4 9646664380 (23)

برچسب ها