برنامه حذف محدودیت سرعت نیسان زامیاد

( MCH676 )

رفع محدودیت سرعت نیسان

تا جایی که اطلاع داریم کمپانی های خودرو سازی با توجه به شرایط خودروی ساخته شده توسط خودشان یک سری محدودیت ها مانند محدودیت سرعت روی آنها اعمال میکند که در خودروی نیسان زامیاد از سال 95 به بعد این محدودیت سرعت  بر روی 90 کیلومتر بر ساعت تنظیم شده است .

لذا شما میتوانید با این فایل محدودیت سرعت را روی خودرو نیسان زامیاد را تغییر دهید.

30,000 تومان

به جهت حذف محدودیت سرعت نیسان زامیاد با ایسیو زیمنس کافیست فایل مورد نظر را از طریق دانلود OBD2 روی ایسیو بارگذاری نمایید.

با این متد مشکلی برای ایموبلایزر پیش نمی آید.

مسئولیت استفاده از این فایل به عهده کاربر میباشد و ماشین سافت هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد.


برچسب ها